SDH Proskovice - Ostrava !!!

Sbor dobrovolných hasičů Ostrava - Proskovice

PROSKOVICKÉ DIVADLO NAD STROUHOU

SDH Proskovice

GULÁŠ FEST 2023

Ples 2023Podmínky soutěže Gulášfest a kontakt k přihlášení

Proskovický GULÁŠ FEST

Den s hasičiStažení přihlášky.

Tábor 2021Dotace MSK
I letos Moravskoslezský kraj vypsal dotační program pro sbory dobrovolných hasičů, kde jsme uspěli se žádostí o dotaci na nákup nového traktorku-sekačky,
který budeme používat na údržbu naší nové tratě a okolí hasičárny. Za jejich příspěvek jim moc děkujeme!


Traktůrek - sekačka
logo MSK


Sběr šrotu


Sběr šrotuV případě zájmu, prosím kontaktujte Zdeňku Sojkovou nebo Veroniku Dostálovou.

Stažení přihlášky.

Tábor 2021


Ples 2020


Den naplnoPodmínky soutěže Gulášfest a kontakt k přihlášení

Proskovický GULÁŠ FEST


Tradiční hasičský ples, SDH Proskovice

Nábor nových hasičů do výjezdové jednotky


Chceš pomáhat lidem v našem okolí, nejen při požárech a krizových situacích?Rozšířit si své znalosti v požární ochraně a prevenci?Být činným členem pro obce?Přidej se k nám.Dobrovolní­ hasiči z Proskovic.Ví­ce Info. zde

Hledáme nové posily do našich závodních týmů.O požárním útoku jsi už určitě slyšel. Pokud ne nevadí ;)Chceš si zlepšit fyzickou sílu, zručnost a výbušnost?Vyzkoušet si závodní požární­ techniku?Pojď s námi trénovat a závodit.Ví­ce Info. Mladí hasičiPodmínky soutěže Gulášfest a kontakt k přihlášení

Informace a přihláška pro děti

Den naplno

Tradiční hasičský ples, SDH Proskovice
/*

Bouøe Herwart, SDH Proskovice

Kácení máje, SDH Proskovice

PROSKOVICKÉ DIVADLO NAD STRUHOU


,,Děkujeme za podporu!

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL, v rámci programu LIDÉ ZE STEELU POMÁHAJÍ, podpořil částkou
45 000 Kč náš divadelní soubor v Proskovicích. Finance jsme použili na vybavení sálu divadelním
osvětlení­m a technikou.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodobě podporuje Moravskoslezský kraj. V roce 2016 rozdělil
částku 2 mil. Kč mezi 10 projektů z řad veřejnosti a 11 projektů od zaměstanců společnosti
VÍTKOVICE STEEL, v rámci programu LIDÉ ZE STEELU POMÁHAJÍ. Od založení v roce 2006 podpořili
Nadační fond projekty v Moravksoslezském kraji částkou větší než 70 mil. Kč."

PROSKOVICKÉ DIVADLO NAD STROUHOU, SDH Proskovice

Stavění máje, Pálení čarodejnic, SDH Proskovice

Kácení v ulici Na pastvinách


Začátkem jaraletšního roku jsme pokáceli pár nebezpečných stromů v ulici Na Pastvinách.
Stromy bylo třeba pokácet zejména kvůli blízkosti elektrického vedení. Dřevo z těchto stromů
bude využito na Pálení čarodejnic a Svatojánské ohně.

Kícení stromů SDH Proskovice

Fotky z kácení

Hledáme nové posily do našich závodních týmů.O požárním útoku jsi už určitě slyšel. Pokud ne nevadí ;)Chceš si zlepšit fyzickou sílu, zručnost a výbušnost?Vyzkoušet si závodní požární­ techniku?Pojď s námi trénovat a závodit.Více Info. muži a ženy

Ví­ce Info. Mladší 5 - 14 let


Nábor nových hasičů do výjezdové jednotkyChceš pomáhat lidem v našem okolí, nejen při požárech a krizových situacích?Rozšířit si své znalosti v požární ochraně a prevenci?Být činným členem pro obce?Přidej se k nám.Dobrovolní­ hasiči z Proskovic.Ví­ce Info. zde

Ples SDH Proskovice

Výroční valná hromada SDH ProskoviceVíce info zde.

Kontrola požární techniky

Na podzim letošního roku také proběhla kontrola požární techniky v terénu. Naše výjezdová
jednotka otestovala funkčnost veškerých motorových i elektrických čerpadel, osvětlovací­
techniku, požární hadice, spojky atd. Test proběhnul v Proskovické požární nádrži.

Foto

Proskovice hasiči Proskovice hasiči Proskovice hasiči Proskovice hasiči

Další fotky

Čistění kanalizačních vpustí

Jako již tradičně i letos začátkem listopadu proběhlo čistění kanalizačních vpustí
Jedna se nachází v Palésku u Lojzka a druhý v Dolovém lese pod školkou.

Foto z výjezdu

Proskovice hasiči Proskovice hasiči Proskovice hasiči Proskovice hasiči Proskovice hasiči

Další fotky

SDH Proskovice, Fire sport

*/
Proskovice, SDH Proskovice sipka1
Proskovice, SDH Proskovice sipka2